Правила и услови за користење на тескт

Содржините на storyland.mk се заштитени со Законот за авторски права.

За секоја форма на користење на делови од овој веб сајт или цели статии за комерцијални цели, потребна е писмена согласност од storyland.mk.

Koнтакт

За какви било прашања или проблеми во врска со вашата приватност, можете да контактирате со нас користејќи ги следниве сервиси: